Dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Firma HOLZHIT KATARZYNA KAŹMIERCZAK, pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Numer umowy: 2023-W1-0411

Nazwa zadania: dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.

Wartość projektu: 307 377 PLN

Wkład Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: 240 000 PLN